Máte dostatečnou úroveň němčiny pro práci v zahraničí? Zjistěte, jakou znalost jazyka potřebujete.

V posledních měsících jsem zaznamenala značný nárůst počtu studentů, kteří již pracují nebo by rádi získali pracovní místo v některé ze zemí, kde je úředním jazykem němčina. Pro mnoho lidí představuje práce v německy mluvící zemi lákavou možnost pro rozvoj kariéry a osobního růstu. Pokud uvažujete o práci v některé z těchto zemí, je zřejmé, že úroveň znalosti němčiny hraje klíčovou roli ve vašem úspěchu. Německo je jednou z předních ekonomik v Evropě a spolu s Rakouskem nabízí široké spektrum pracovních příležitostí, cizince nevyjímaje. Pokud se chcete úspěšně uplatnit na trhu práce těchto zemí, je nezbytné mít odpovídající znalost německého jazyka. Ačkoli se požadavky na jazykové dovednosti mohou lišit v závislosti na konkrétní pracovní pozici, obecně platí, že čím lepší je vaše němčina, tím více příležitostí se vám nabízí.

Není jednoduché stručně odpovědět na otázku, jakou minimální úroveň němčiny byste měli ovládat. Toto totiž závisí na oboru, ve kterém se chcete uplatnit, na konkrétní pracovní pozici, požadavky různých zaměstnavatelů (i v rámci jednoho oboru a jedné pozice) můžou být různé. Roli hraje také to, jestli se ucházíte o práci ve městě nebo v menší obci.

Většina zaměstnavatelů v německy mluvících zemích očekává, že uchazeči o zaměstnání budou mít alespoň úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To znamená, že byste měli být schopni porozumět hlavním bodům v záležitostech, se kterými se pravidelně v práci setkáváte (budete setkávat). Měli byste také umět vytvořit jednoduchý souvislý text na témata, která jsou vám známá nebo vás osobně zajímají.

Nicméně, pro náročnější pozice nebo pro ty, které vyžadují častou komunikaci s klienty či spolupracovníky, je často požadována úroveň B2 nebo vyšší. Na této úrovni byste měli být schopni porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů, včetně odborných diskusí ve vašem oboru. Měli byste také umět komunikovat s určitou mírou spontánnosti a plynulosti, která umožňuje pravidelnou interakci s rodilými mluvčími.

Pokud potenciální zaměstnavatel požaduje úroveň C1, měli byste být schopni porozumět širokému spektru náročných, delších textů a rozpoznat jejich implicitní významy, vyjadřovat se plynule a spontánně, aniž byste museli příliš zjevně hledat výrazy, a používat jazyk pružně a efektivně pro profesní, ale i společenské účely.

Je důležité si uvědomit, že samotné jazykové certifikáty nemusí stačit k tomu, abyste se cítili sebejistě při používání němčiny v pracovním prostředí. Zaměstnavatelé často hledají uchazeče s praktickými jazykovými dovednostmi, kteří dokážou efektivně komunikovat v každodenních situacích. Kromě získání formálních jazykových certifikátů je tedy důležité také rozvíjet své praktické jazykové dovednosti. Sledování německých filmů a televizních pořadů, čtení německých knih a novin a konverzace s rodilými mluvčími vám pomohou zlepšit vaši plynulost a sebedůvěru v používání jazyka.

Investice do studia němčiny se vám v dlouhodobém horizontu vyplatí, protože vám otevře dveře k širšímu spektru pracovních příležitostí a umožní vám sebejistě vstoupit na německý či rakouský trh práce. S dobrou znalostí němčiny budete mít větší šanci najít si práci, která odpovídá vašim představám, dovednostem a zájmům, a budete si moci vybudovat úspěšnou kariéru.