Můj příběh

Německý jazyk je moje CELOŽIVOTNÍ LÁSKA. Seznámili jsme se už ve školce, ale opravdová jiskra přeskočila na prvním stupni základní školy. Poprvé, když nás paní vychovatelka ve školní družině seznamovala hravou formou s jednoduchými slovíčky a podruhé v páté třídě. Tehdy jsem si němčinu vybrala jako svůj první cizí jazyk. A nikdy jsem tohoto rozhodnutí nelitovala.
Postupně jsme spolu trávili víc a víc času a Němčina mě provázela osm let na gymnáziu, při mojí první státní jazykové zkoušce na jazykovce, samozrejmě během mého pobytu v Německu a pak pět let na vysoké škole. Rozhodla jsem se totiž, že o tomto nádherném jazyce chci vědět úplně všechno. Zvládli jsme spolu státnice na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2010 němčinu vyučuji.

Ani mi nepřijde, že už jsme v tak dlouholetém vztahu.

Německy s Katy = tvoje cesta k plynulé němčině

Cílem mé výuky je naučit tě komunikovat v německém jazyce a naučit tě přiměřeně jednat v různých životních situacích. Není potřeba učit se nazpaměť gramatické poučky, ani tvořit dlouhé, komplikované a kostrbaté věty, ale naopak reagovat krátce a výstižně. Chyby beru jako přirozenou součást rozvoje jazykových schopností a příležitost ke zlepšení.

Ve svých lekcích se snažím, aby se studenti cítili uvolněně a bez ostychu. Důvěra a pohoda jsou klíčové pro efektivní výuku. Věřím, že každý je schopen dosáhnout svého cíle, a já jsem tu, abych ti pomohla na tvé cestě.

Pracuji s učebnicemi Hueber a Klett, které vycházejí z komunikativní metody výuky a podporují mluvení v německém jazyce už od první lekce. Můžeš ale studovat i bez učebnic.