Okořeňte svou konverzaci výstižnými frázemi!


Idiomy jsou neodmyslitelnou součástí každého jazyka a němčina není výjimkou. Tyto ustálené fráze, jejichž význam často nelze odvodit z jednotlivých slov, dodávají jazyku barvitost, expresivitu a emocionální zabarvení.


Zvládnutí idiomů je důležitým krokem na cestě k pokročilé znalosti němčiny. Jejich správné použití v kontextu vyžaduje nejen dobrou jazykovou vybavenost, ale také povědomí o německé mentalitě. V tomto článku se blíže podíváme na některé z nejběžnějších a nejzajímavějších německých idiomů. Vysvětlíme si jejich význam, původ a použití v praxi.

Idiomy jsou ustálená slovní spojení, jejichž význam není doslovný, ale přenesený. Vznikají v průběhu vývoje jazyka a často odrážejí kulturní a historické souvislosti. Idiomy se používají pro oživení a obohacení jazyka, vyjádření emocí, humoru či ironie. Nejčastěji se používají v neformální komunikaci, například v běžných rozhovorech s přáteli, rodinou nebo kolegy. Mohou se ale objevit i v psaném projevu, jako jsou články, blogy či knihy. Používání idiomů přispívá k přirozenému a plynulému vyjadřování v cizím jazyce.

K nejčastěji používaným německým idiomům patří tyto:

 • ich verstehe nur Bahnhof – nerozumím tomu vůbec, jsem z toho jelen
 • das ist nicht mein Bier – to není moje starost, do toho mi nic není
 • Schwein haben – mít štěstí, kliku
 • jemandem einen Bären aufbinden – věšet někomu bulíky na nos, balamutit někoho
 • einen Kater haben – mít kocovinu
 • auf der Leitung stehen – být mimo, nechápat
 • ins Gras beißen – zaklepat bačkorama, umřít
 • jemandem die Daumen drücken – držet někomu palce, přát štěstí
 • fix und fertig sein – být úplně vyřízený, vyčerpaný
 • Kohldampf haben – mít hlad jako vlk
 • sich etwas hinter die Ohren schreiben – zapsat si něco za uši
 • auf dem Holzweg sein – být na špatné cestě, mýlit se
 • Tomaten auf den Augen haben – mít klapky na očích, přehlížet očividné
 • zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – zabít dvě mouchy jednou ranou
 • die Katze im Sack kaufen – kupovat zajíce v pytli
 • jemanden durch den Kakao ziehen – dělat si z někoho legraci
 • wie ein Buch reden – mluvit jako kniha, nepřetržitě a obsáhle
 • kein Blatt vor den Mund nehmen – nebrat si servítky, mluvit otevřeně a upřímně

Nebojte se idiomy aktivně používat, i když ze začátku můžete mít obavy z chybování. Jen pravidelným procvičováním si tyto fráze skutečně osvojíte a zařadíte do svého aktivního jazykového repertoáru. Pokud si nebudete jistí správným použitím, nebojte se zeptat rodilých mluvčích, lektora nebo zkušenějších studentů němčiny.